Anetavle Gulbrandsen

Denne delen av slekta kommer fra personer som bosatte seg i Oslo (eller Kristiania som det het fram til 1925).

Christian var sønn av husmann Gulbrand på Vølen under Åmot i Trøgstad.  Hans slekt var i hovedsak fra Indre Østfold.  Han kom som soldat til Kristiania omkring 1850.  Etterkommerne beholdt navnet Gulbrandsen, slik det var vanlig i byene på denne tiden.

Johanne kom fra bygda Ringerike til Kristiania midt på 1800-tallet.

Holger var av håndverker-slekt og reiste fra Varberg (Sverige) hvor slekta kom fra via Göteborg til Kristiania.

Marie kom som Johanne fra en av de omkringliggende bygdene, Lier, til Kristiania.

Ole var eldste sønn på gården Munkvold i Oppdal (Trøndelag), men han reiste nordover hvor han ble gift med Nikoline som var av Troms-slekt.