Gamle kart over Ganerød-området

(Pek på ønsket kart for større versjon og flere detaljer).

Kart fra Fredrik V's atlas Dette atlaset med kart fra Danmark og Norge, men også mange andre land,kom ut i 1755.  Det er et eksempel på at gamle kart kan være morsomme - men ikke så veldig informative på eksakt hvor et sted ligger....
 Continuations-Carte over Situationen  Meget flott kart med mange detaljer fra dette området.  Viser militære anlegg (som "Brekke postering") - men også hvor de enkelte plasser og sager lå.  F.eks. vises både Salen og Bua som var plasser ved Ganerød! </>
Weckers kart fra 1766  Dette er et annet kart tegnet på samme tidspunkt som det forrige.  Litt interesssant å sammenligne dem...
Jegerkorpsets kart fra 1797 Et meget flott kart ble tegnet dette året.  Her fremkommer mange detaljer om gårder og plasser.
Kart over Sluseanlægget ved Brække Svært detaljert kart som viser den første store utbyggingen med sluser og sagbruk på 1850-tallet.  Her kan man se hvor de daværende slusene lå og hvor sagbruk og arbeiderbrakke var.