Anetavle Brenni

Denne delen av slekta kom fra Oslo (eller Kristiania som det het fram til 1925).  Men som for svært mange av byens innbyggere var de kommet inn fra bygder omkring.  Bjarne bosatte seg på Gjøvik.

Jul kom fra gården Brenni i Ullensaker.  Han reiste til Kristiania, men beholdt gårdsnavnet som slektsnavn for seg og sin etterslekt.

Antonie og hennes nærmeste aner var fra Kristiania.

Hildus var fra en liten plass under Svennerud i Sørum og reiste inn til Kristiania.

Hildur var født og oppvokst i Kristiania, men begge foreldrene kom fra bygdene omkring (Aker, som jo etter hvert ble en del av dagens Oslo).