Anetavle Aannerud

Denne delen av slekta var fra Gjøvik og bygdene omkring.

August var født og oppvokst på Hamar og kom derfra til Toten.  Begge foreldrene kom fra Furnes i Ringsaker.

Mathilde var av Toten-slekt.

Hans var fra gården Ånnerud i Søndre Land.  Han bosatte seg på Gjøvik.