Personside 5 181

Krusætre, i Idd

Skisse over plassen etter befaring i 2018
Utsyn ned mot der stua antagelig lå med dagens turvei i forkant
Tuftene etter det som antagelig var stua på Krusætre


Krusætre var en husmannsplass som lå ved Krusætertjernet i Idd. I dag er stedet mest kjent som et fint utfarts- og badeområde i Halden, men restene av plassen er ikke langt derfra.
Gamle kart over Brekke/Ganerød-området.


Det finnes en rekke eldre kart for Brekke/Ganerød-området hvor gårder og plasser etc. er tegnet inn.

Krusætre, i Idd, var plass under Bjørnstad store, i Idd. Frem til 1766 hørte imidlertid plassen til gården Øvre Asak (i Berg). Den ble skyldsatt til 3 lispund 2.8.1766, og er nevnt under Store Bjørnstad i 1782.

Posisjonen angir hvor stua på Krusætre mest sannsynlig lå. Den gang det ikke var så mye trær der lå den nok svært idyllisk til ved det vakre Krusætertjernet, ikke så veldig mange meter fra vannkanten. Tuftene er litt utydelige men tyder på ei stue på ca 6 x 6 meter. Man kan også se noen sannsynlige rester etter bebyggelse omtrent 20 meter lenger øst. Dette kan selvsagt være uthus på plassen, men det kan også tenkes at det også i tidligere tid var en stue der da det var to husmannsfamilier på plassen rundt 1800.1

Ganerød-grenden er vel egentlig en betegnelse på området rundt Ganerød under Holene gård. Men da dette var et sentrum i dette området er det her også brukt som et fellesnavn for området, og felles historie og illustrasjoner for de omkringliggende gårder og plasser er derfor omtalt under dette stedet.

For bebyggelse, se Krusætre (bebyggelse), i Idd.
"Continuations-Carte" 1766 - Krusætre


Plassen Krusætre vises i 1766 på et "continuations-carte" som er ganske detaljert for dette området.

Eli Nilsdatter Krusætre døde i 1772 på/i Krusætre, Store Bjørnstad, Idd.

John Johnsen ble husmann på Krusætre før 1777. Han nevnes på plassen i 1777.

Ole Amundsen ble husmann på Krusætre før 1779. Han døde i hvert fall der i 1779.

Ble tilskjøtet Krusætre i 1783. Det var et auksjonsskjøte til Claus Wiel. Kjøpesummen var 295 riksdaler pluss omkostninger.

Marthe Andersdatter Krusætre døde i 1789 på/i Krusætre, Store Bjørnstad, Idd.

Ved formuesskatten i 1789 ble det oppgitt en husmann på Krusætre under Store Bjørnstad. Det var Pehr Monsen. Han slapp å svare skatt da han ble oppgitt å være fattig. (Alle husmennene under Holene betalte skatt...).2

En Per Monsen Kruseter nevnes i 1790 da han egentlig skulle ha fattigstøtte. Han hadde imidlertid da flyttet fra sognet.

Hans Pedersen ble husmann på Krusætre før 1792. Han bodde i hvert fall på plass under Store Bjørnstad, etter all sannsynlighet Krusætre, i 1792 - og var vel da husmann. Formodentlig hadde han og Lars halve bruket hver.

Lars Klausen ble husmann på Krusætre før 1793. Lars hadde nok halve plassen da det var en annen samtidig bruker. Dette vises også i folketellingen i 1801.

Anne Jensdatter ble husmann på Krusætre den 31 desember 1795 etter Lars Klausen.

Kart utarbeidet for "Jegerkorpset" i 1797 inneholder mange detaljer om området rundt gårdene Holene og Brekke.3

Eli ble husmann på Krusætre i 1800. Hun var på plassen som enke og brukte en halvdel i 1801.

Jens Andersen ble husmann på Krusætre i 1802 etter Eli. Han var hennes sønn, og hadde overtatt halvdelen av Krusætre i 1802.

Selv om husmannsplasser normalt ikke omtales i matrikkelarbeider o.l. er Krusætre behandlet fordi den ble skilt ut som egen eiendom i 1766. I jordavgiften 1802 er plassen beskrevet under Store Bjørnstad med egen skyld på 3 lispund. Det oppgis at den er delt på to brukere. Hver halvdel kan føde en ku og tre får samt så 1/8 tønne bygg og 1 tønne havre og avle 1/2 tønne bygg og 3 tønner havre samt 2 lass høy. Det nevnes at det er god skog, men ellers ingen "herligheter".

Svend Larsen ble husmann på Krusætre i 1802 etter Anne Jensdatter. Han var hennes sønn og hadde bruket (dvs. halve Krusætre) i 1802. Anne ble boende der og nevnes siste gang i 1812.

I 1808 fikk Berthe Olsdatter Krusætre støtte til de utkommandertes familier (2 skjepper havre). Hun hadde nok da tilknytning til en av brukerfamiliene på plassen.

Maurits Halvorsen ble husmann på Krusætre før 1810. Da Thore Moritzen ble konfirmert i Idd i 1810 ble det oppgitt at han var sønn av husmann Moritz Halvorsen Krusesætre.4

Etterhvert overtok Svend Larsen også den andre halvdelen av Krusætre. Han nevnes på plassen i 1812 og 1830 (og i 1819 som husmann). Se også Jens Andersen.

I matrikkelarbeidet 1819 er også Krusætre oppført som eget skyldsatt bruk (løpenummer 4) på 3 lispund under Store Bjørnstad. Den får "sammenligningstall" 3. Det anmerkes da at det er "absolutt ingen skog".

Nils Olsen ble husmann på Krusætre i 1832 etter Svend Larsen. Han var Svends nevø. Nils nevnes som husmann i 1832 (men han var også på plassen før han overtok, f.eks. i 1826).

Hans ble nevnt på Krusætre, i Idd, i 1848.

Husmannen på Krusætre betalte en årlig avgift til eieren av Store Bjørnstad. Denne var rundt 1860 (1858-1867) på 10 speciedaler.

Folketellingene i 1865 og 1875 gir opplysninger om dyrehold og utsæd på plassen. I 1865 (1875) hadde Nils 3 kyr (2 + 1 kalv) og 6 (3) sauer. Utsæden var på 1/4 tønne hvete (også i 1875), 1/2 (1/4) tønne bygg, 3 (2) tønner havre, 2 (1 3/4) tønner poteter. I 1875 er også utsæd av gressfrø oppgitt: 4 skålpund.

Olaus ble nevnt på Krusætre, i Idd, i 1878.

Etter Nils' død i 1886 ble Krusætre nedlagt som bruk, og husene ble etterhvert revet. Da Mette Marie døde i 1889 oppføres hun som husmannsenke i Fredrikshald (og kalte seg Krusætre). Se også Mette Marie Olsdatter.
Sist redigert12 november 2023 14:39:21

Kilder

  1. Befaring, 14 OCT 2018, Befaring ved Øivind Gulbrandsen
  2. Fogderegnskap Idd og Marker
  3. Kart Jegerkorps 1797, Kortsamlingen, Det kongelige bibliotek, København, Det kongelige bibliotek, København
  4. Kirkebok Idd, SAO