Personside 5 171

Brekkekasa, i Asak1

Navnevarianter:

Brekkebråten, i Asak.1Brekkekasa, i Asak, var plass under Brekke, i Asak. De første årene ble plassen kalt Brekkebråten (navnet sett første gang i 1857). Den ble oppført i 1855 som en plass med tilknytning til sagbruket ved Brekke.

På kartet vises plasseringen til brukene og plassene tilhørende Brekke.

Navnet Brekkekasa ses første gang brukt i folketellingen 1875. Også formen Brekkekasene forekommer. Brekkebråten har vært brukt frem til da (senest 1874), og også senere fremkommer dette navnet enkelte ganger (1880).

Anders ble nevnt på Brekkekasa, i Asak, i 1857. Det var muligens samme person som Anders.

Ole Hansen ble husmann på Brekkekasa i 1858. I følge konfirmasjonsnotisen skal en sønn være født på Brekkekasene i 1858, så antagelig var de kommet hit allerede da. I 1861 er han imidlertid nevnt som arbeider på Brekkebråten. Han var skjærer der i 1865 og fløter i 1875. Eneste gang han faktisk er kalt husmann er i en notis fra 1879 (og da kalt husmann på Brekke).

Ole Fredrik Johansen ble husmann på Brekkekasa før 1859. Han var nevnt der som husmann og arbeider fra 1859 til 1866. I 1865 er han oppført som skjærer og husmann. De flyttet antagelig i 1866 til Gildre (Oddeholm).

Tiendeprotokollen for Asak kirke i 1860 viser at Ole Johannesen og Ole Hansen var husmenn på Brekkebråten. Dette manntallet synes rimelig komplett og er ganske nøye på å skille mellom brukere, husmenn, inderster etc. Se også Ole Fredrik Johansen og Ole Hansen.2

Anders ble nevnt på Brekkekasa, i Asak, i 1877. Han var da ungkar og arbeider på Brekkekasa (var sønn av Anders Kasene). Året etter bodde de på "Kanalen" (hvor han var arbeider).

Anders ble nevnt på Brekkekasa, i Asak, i 1877. Det var muligens samme person som Anders Hansen. Det er ikke utrykkelig nevnt Brekkekasa, men han kaltes Kasene og var da far til en som bodde på Brekkekasa.

Ole Hansen flyttet fra Brekkekasa mellom 1880 og 1882 til Utengen (under Lillemørk). Brekkekasa ble da antagelig nedlagt.
Sist redigert10 oktober 2023 19:19:17

Kilder

  1. Notater fra før kilder registrert i system
  2. Protokoll over tiende, landskyld og vinholdspenge for Asak kirke 1860