Personside 5 170

Gildre, i Asak

Navnevarianter:

Oddeholm, i Asak.

Stua på Gildre (ca 1980)
Uthusene på Gildre (ca 1980)


Gildre, i Asak, ble fradelt Brekke, i Asak, i 1030. I 1397 hørte et halvt ertugs bol av Brekke til Asak kirke. Berg kirkes prest hadde så av Gildre "all jorden vskaddo ui som Asaka kirkia aa". I følge Sætrang må dette bety at også Asak kirkes del gikk av Gildre, og at altså Gildre må ha vært et underbruk av Brekke på denne tiden. Berg prestebords part i Brekke oppgis i 1575 til 2 skinn og senere til 3 skinn. I 1665 og 1669 sies det at disse 3 skinnene av Brekke var Gildre. Dette ble etterhvert en grunnbyrde på Brekke, etterhvert betalt med 30 skilling og senere 1 krone. I senere tid ble Gildre gjenryddet som en husmannsplass under Brekke.

På kartet vises plasseringen til brukene og plassene tilhørende Brekke.

Johan Kristian Olsen ble husmann på Gildre omtrent 1843. Plassen var da nyryddet etter å ha ligget ubrukt svært lenge.

22. november 1852 utstedte Halvor Jensen pva eierne husmannskontrakter på fem plasser. Kontraktene var på oppsigelse. Det er ikke skrevet av hvilke plasser det gjaldt, men det antas å være Huset, Store og Lille Seljevik, Hasleto og Oddeholm. Se også Huset, Seljevik lille, Seljevik store, Hasleto, og Gildre.

Johan Olsen benevnes i 1860 som husmann på Oddeholm i Asak kirkes oversikt over oppsittere.1

Ole Fredrik Johansen ble husmann på Gildre i 1870 etter Johan Kristian Olsen. Han overtok etter faren som døde det året.

Kristian Bernhard ble forpakter på Gildre i 1905 etter Ole Fredrik Johansen. Han etterfulgte sin svigerfar på begynnelsen av 1900-tallet.

Kristian oppføres i folketellingen i 1910. Han (Kristian Svendsen) var leilending og arbeidet med fløtning og jordbruksarbeid. Stedet ble benevnt Oddeholm. Hos seg hadde han kone, tre barn og sine gamle foreldre.2

Etter Kristians død omkring 1942 hadde enken Alette bruket til hun døde rundt 1945. Se også Alette Juline Olsdatter.

Jens Andersen ble forpakter på Gildre i 1947. Hans kone var søster til Alette som hadde Gildre frem til hun døde et par år tidligere.

Jens kjøpte Gildre omtrent 1949. Bruket ble da nedlagt.

Gildre, i Asak, ble utskilt fra Brekke, i Asak, den 20 juli 1951. "Oddeholm" som den ble kalt fikk bruksnummer 9 (skyld mark 0,08). Kjøpekontrakt ble datert 1.11.1951.

Omkring 1954 flyttet de fra Gildre til Lavendelstredet i Halden.

Jens og Olga Trollnes' arvinger har siden hatt Gildre som landsted.

Data for Gildre ajourført til ca år 2000.
Sist redigert10 oktober 2023 19:18:38

Kilder

  1. Protokoll over tiende, landskyld og vinholdspenge for Asak kirke 1860
  2. Folketelling 1910 (Internett)