Personside 89

August AnderssenFabrikkbestyrer og møller i Østre Toten.
f. 24 september 1865, d. 12 desember 1930
ReferencesAnetavle Aannerud

Foreldre

FarLars Anderssen (f. 7 september 1827, d. 11 juli 1897)
MorMarthe Andersdatter (f. 13 august 1834, d. 2 februar 1905)

Familie: Mathilde Augusta ("Mathilde") Anderssen (f. 9 desember 1861, d. 15 februar 1927)

SønnLudvig Oskar ("Ludvig") Anderssen (f. 17 august 1892, d. 4 november 1964)
SønnArne Anderssen (f. 12 april 1895, d. 21 juli 1980)
DatterBorghild Aannerud+ (f. 29 mars 1897, d. 10 mai 1993)
SønnLeif Anderssen+ (f. 17 november 1899, d. 22 desember 1965)
SønnOle Anderssen (f. 12 juni 1901, d. 14 oktober 1978)
SønnSigurd Anderssen (f. 4 februar 1903, d. omtrent 1982)
SønnInger Anderssen (f. 26 januar 1906, d. 28 juni 2005)
August Anderssen


August Anderssen ble født den 24 september 1865 på/i Hamar.1,2

August Anderssen ble døpt den 22 oktober 1865 på/i Hamar.3

Han oppføres i folketellingen i 1885 på/i Hamar. Han var hjemme hos foreldrene.

August Anderssen giftet seg med Mathilde Augusta den 4 april 1891.4,3

Alle barna utenom Inger var født på Skreia. August drev sagbruk/møllevirksomhet. På Skreia hadde han Kverner Mølle.4

Solum, i Østre Toten, ble skilt ut fra Eng, i Østre Toten, den 9 november 1892. Se August Anderssen.5

August ble tilskjøtet Solum den 3 desember 1892. Skjøte utstedt fra Ole Andersen Brække til August Andersen for kr. 150 (registeret sier 100, men panteboken sier 150). 50 av disse kronene gjelder forøvrig at selger skal fremkjøre 100 lass med sten. (Det finnes forøvrig diverse pantebrev deretter på eiendommen).5

Han oppføres i folketellingen i 1900 på/i Solum, Østre Toten. I FT 1900 for Ø. Toten var de på 54-8 Solum. Han var høvelmester ved sag og høvlebruk. I tillegg til familien hadde de en tj.pike og forøvrig var det en husholdning til (Syver Syvertsen) som bodde der. De adde korn/poteter, fjærkre, kjøkkenhage og frukthage, men ikke dyr, bikuber.3

Fra Skreia kom de til Lena (hvor Inger ble født). På Lena hadde han Høyen Sag og Mølle.45

Han oppføres i folketellingen i 1910 på/i Høyen bruk, Østre Toten. Han var forpakter av mølle- og sagbruk på "Høien Bruk (Haajen)" gnr 185 bnr 1/3. Der bodde han med sin kone og sju barn. Av barna var Ludvig arbeider ved møllebruket og Arne var skoleelev (ved amtsskolen. De hadde også to tjenestepiker. Hos dem bodde også to arbeiderfamilier. Navnet hans var skrevet Anderssen med to s'er som det senere ble skrevet. Barnas navn ble forøvrig skrevet Augustsen/datter.6

August var på Haajen eller Haajen bruk i 1906, 1914, 1916 og 1917. Han kalles fabrikkbestyrer i 1914, bruksforpakter i 1916/17. I 1920 var han gårdeier på Aune. Dette er tydeligvis tatt fra konfirmasjonsnotater i kirkebøkene.7

De siste fire årene på Lena bodde de ved Lillo. Bruket på Lena gikk konkurs.4

August fikk skjøte i 1918. Det gjaldt eiendommen Aune som samtidig ble skilt ut av gården Alfstad øvre med bruksnummer 22. (Gårdens samlede skyld var mark 27,58 mens Aune utgjorde 0,04). August betalte 800 kr. Både skylddeling og skjøte ble tinglyst 16.11.1918.

Han oppføres i folketellingen i 1920 på/i Aune, Østre Toten. Han var brukseier (ved sag). Foruten kona var barna Borghild, Inger og Sigurd hjemme.8

I 1922 flyttet de til Løten hvor han drev Løten valsemalle som var en elektrisk mølle. Den lå like ved stasjonen. Denne gikk etterhvert konkurs. Etter dette drev han ikke virksomhet.4

Aune ble ved auksjonsskjøte tinglyst 17.9. 1923 overdratt til Else Jacobsen for kr. 34.000.

August Anderssen døde den 12 desember 1930 på/i Hammeren, Løten. Han oppføres som August Andersen, møller, enkemann, egne midler. Det er litt usikkert om stedsnavet er Hammeren, det kan se ut som Hammerstad, men ser ut til at stedsnavnet Hammeren er mer aktuelt i Løten.9
Sist redigert28 oktober 2023 15:27:46

Kilder

  1. Kirkebok
  2. Klokkerbok Løten, Begravelsen i 1930
  3. Notater fra før kilder registrert i system
  4. Inger Anderssen
  5. Panteregister Toten
  6. Folketelling 1910 (Internett)
  7. Toten - nedtegnelser pr. person
  8. Folketelling 1920, Østre Toten, 1920, Aune (gnr 171, bnr 9): August Andersen, brukseier (sag), Mathilde (h), Borghild, Inger og Sigurd (barn), alle Andersen.
  9. Klokkerbok Løten, Begravelsen