Personside 53

Synnøve ("Vesla") Brenni

Navnevarianter:

Synnøve ("Vesla") Aannerud.

f. 29 august 1926, d. 14 april 2009
ReferencesAnetavle Aannerud

Foreldre

FarHans Aannerud (f. 20 november 1892, d. 28 juni 1956)
MorBorghild Aannerud (f. 29 mars 1897, d. 10 mai 1993)

Familie: Bjarne Thoralf ("Bjarne") Brenni (f. 1 april 1923, d. 24 februar 1977)

DatterAnne-Mette Brenni Gulbrandsen+ (f. 31 januar 1962)
Vesla Brenni


Synnøve ("Vesla") Aannerud ble født den 29 august 1926 på/i Gjøvik.1

Vesla vokste opp hos sine foreldre på Gjøvik. I 1945 tok hun artium i 1945. Deretter tok hun halvårig handelsskole i 1945/46. Våren 1946 gikk hun på Märtha-skolen i Oslo hvor hun lærte søm etc. Fra høsten 1946 til nyttår 1949 arbeidet hun for Th.C. Holm & Søn i Oslo. De drev engrosforretning innen hatter og luer og holdt til i Chr. Augusts gate 10. Vesla arbeidet på kontoret. Vinteren 1949 var hun på København Tilskjærerakademi hvor hun lærte å lage mønster til kjoler o.l. Hun bodde hos kjente av familien. Fra våren 1949 arbeidet hun på kontoret til Hafslund Glommen Tresliperi på Frøen. Arbeidsoppgavene omfattet materialkontor og sentralbord.


I 1951 kom hun tilbake til Gjøvik og fikk arbeid for Steen & Strøm. Da fabrikken flyttet til Lillehammer sluttet hun ved nyttår 1952.

Synnøve ("Vesla") Aannerud giftet seg med Bjarne Thoralf ("Bjarne") Brenni den 12 april 1952 på/i Gjøvik kirke, Gjøvik.1

Ca. 1952 fikk Bjarne jobb som byggeleder i Brumunddal - samtidig som han dog måtte avslutte prosjektet på Gjøvik. Som gifte flyttet de inn i en leilighet (ca. 90 kvm.) i Brumunddal ifm Bjarnes oppdrag der. Vesla var nå i mange år hjemmeværende med barna.

Firmaet Furuholmen drev og eide entrepenørvirksomhet på Gjøvik. Bjarne ble ansatt der som murermester og byggeleder i 1954. Dermed flyttet de tilbake til Gjøvik. De bodde midlertidig et halvt års tid før de flyttet inn i huset til Solheim i Johan Sverdrups gate. I 1956 fikk de tomt i samme gate (nr. 14) og bygde seg eget hus der. Tomten var til å begynne med bygslet, men ble senere kjøpt. Huset bygget de på to ganger.

Ca. 1964 (før?) overtok Bjarne sammen med kompanjongen Arne Petter Aanæs firmaet (Oppland entrepenørforretning). De drev sammen til Bjarnes død. Deretter fortsatte Arne Petter virksomheten, og Vesla solgte sin andel i 1986.

Ca. 1964 kjøpte Oppland Entrepenørforretning et hyttetun på Sjusjøen. Dette var eiendomstomt med bygningene Sigtun, Fjellvang og Åsen. Bjarne og Arne Petter disponerte Sigtun og Fjellvang annet hvert år - etterhvert 2x2 år. I 1975 bygslet de nabotomter og bygget seg hver sin egen hytte. Oppland solgte Sigtun ca. 1977, mens Arne Petter fortsatte å disponere Fjellvang og Åsen. Disse overtok han selv etterhvert også eiendomsretten til.

Vesla og barna ble boende i huset i Johan Sverdrups gate 14 etter Bjarnes død. Hun gikk igjen ut i arbeidslivet, og arbeidet på kontoret til Gjøvik bruk i perioden 1978-1989.

Huset hadde hun frem til hun solgte sommeren 1994. Da kjøpte hun seg en leilighet på Gartnerløkka. Året før hun døde fikk hun en omsorgsbolig på den andre siden av byen.

Synnøve ("Vesla") Brenni døde den 14 april 2009 på/i Gjøvik.
Sist redigert5 oktober 2023 22:31:29

Kilder

  1. Notater fra før kilder registrert i system