Personside 308

Ole Jensen Brovold

Navnevarianter:

Ole Jensen Rognstadsveen.Bodde i Østre Toten.
f. omtrent 1835, d. 23 juli 1915
ReferencesAnetavle Aannerud

Foreldre

FarJens Christian Hansen ("Jens") Rognstadsveen (f. 12 juni 1795, d. 30 september 1855)
MorMaria Johannesdatter Rognstadsveen (f. 1801, d. 25 april 1885)

Familie: Berthe Marie Johannesdatter Brovold (f. omtrent 1830, d. 29 juli 1901)

SønnPeter Julius Jensen (f. 18 mars 1858)
DatterMathilde Augusta ("Mathilde") Anderssen+ (f. 9 desember 1861, d. 15 februar 1927)
SønnPetter Olsen (f. 18 september 1866)
DatterAmalie Olsdatter Fossen+ (f. 21 februar 1869)
DatterOliane Olsdatter (f. 24 mars 1872, d. 14 november 1919)


Ole Jensen ble født omtrent 1835.1

Ole Jensen ble født den 13 februar 1836 på/i Store Helgestadeie, Østre Toten.2,3,1

Ole Jensen ble døpt den 8 mai 1836 på/i Østre Toten. Johan Grinvolden og h, Even Slattum (?) og h, Christian Ulsrud.4,2

Konfirmasjonen var den 6 oktober 1850 på/i Østre Toten. Han var da på Rognstadsveen. Faren kalles husmann, men han er ikke oppgitt med sted.1

Ole Jensen giftet seg med Berthe Marie Johannesdatter den 30 desember 1857 på/i Østre Toten. Ole var ungkar på Rognstadsveen og Berthe Marie var pike på Rognstadeie.1

Sønnen Peter Julius ble født den 18 mars 1858 på/i Rognstadeie, Rognstad, Østre Toten. Faren var da innerst på Rognstadeie.5

Datteren Mathilde Augusta ble født den 9 desember 1861 på/i Kjølseteie, Østre Toten. Faren var da innerst på Kjølseteie.4,6

Han oppføres i folketellingen i 1865. I 1865 var Ole Jensen husmann med jord og snekker på Almssveen under Alm nedre på Østre Toten. Mathilde var eneste barn. Forøvrig hadde de en fattiglem Johannes Johansen (enkemann, 78 år, f. i Østre Toten, dette var vel sannsynligvis svigerfaren) og en ugift snekkerdreng Hermand Pedersen (20) hos seg. Alm nedre var lnr. 67. Han hadde 1 stort kveg, 1 får og sådde 1/4 tønne bygg, 1/4 tønne blandkorn og 3/8 tønne havre samt 3 tønner poteter. Se også Johannes Johansen Igelsrudstuen.2

Sønnen Petter ble født den 18 september 1866 på/i Almseie, Østre Toten. Han ble født som husmanssønn.4

I 1867 nevnes han som snekker på Almsveen (se rettssak på søsteren).

Rettssak om frihandel på Rognstadsveen I 1867 er det i ekstrarettsprk (jfr. registerkartotek på statsarkivet Hamar) forhør og domsavsigelse angående frihandlerske Helene Jensdatter Rognstadsveen. Hun var gått fallitt og saken gjaldt mulig svik i forbindelse med dette, dvs. urettmessig sletting av fordringer i regnskapet. Brødrene Johannes Jensen Lundgaard (selveier) og Ole Jensen Almsveen (snekker) var involvert. Hennes mann var død ca. 1862 og hun hadde overtatt butikken. Selv var hun ikke skrivekyndig men hadde handelsbetjent som foresto regnskaps- føringen. Det ble frifinnelse. Se også Johannes Jensen og Ole Jensen.2

Datteren Amalie Olsdatter ble født den 21 februar 1869 på/i Rognstadsveen, Østre Toten. Hun ble født som husmannsdatter på Rognstadsveen. Navnet var ved dåpen skrevet Amalia.4

Han oppføres i folketellingen i 1875. Ole var møller og husmann med jord. Plassnavnet var Rognstadsveen mellom. Det fantes også en Rognstadsveen nordre og en plass som bare ble kalt Rognstadsveen. Hos seg hadde de også en tjenestepike og en innerst/sypike.7 Ole Jensen utstedte panteobligasjon den 21 juli 1891 på Brovold. Pantebrev ble utstedt fra Ole Jensen Kjølset Brænderi til Ole Evensen Alm for kr. 120 med pant i stuen Brovold. Dette omtales slik: "Pantsettes min eiende og under opførelse værende stue Brovold oppført paa Ole Kristiansen Alm i Brustuens eiendom 54-2.8

Ole Jensen ble tilskjøtet Johannesberg den 29 august 1894 fra Berthe Marie Johannesdatter. Berthe Marie Johansdatter skjøtet Johannesberg til Ole Jensen Brovold for kr. 50,00.888

Han oppføres i folketellingen i 1900 på/i Brovold, Østre Toten. FT 1900: Ole Brovold og Berte Marie Brovold med døtrene Amalie og Olianne var på under 54-6 Brovold i Østre Toten. Korn/poteter, kjøkkenhage, frukthage Ikke dyr, fjærkre, bikuber. Han var håndverkssnekker. Kona og Amalie jobbet med husstell, og Olianne vasker og stryker.2

Brovold, i Østre Toten, ble skilt ut fra Eng, i Østre Toten, den 6 november 1900. Se Ole Jensen Brovold.88

Ole fikk skjøte den 1 desember 1900 på/i Brovold, Eng, Østre Toten. Skjøte utstedt fra Olaf Olsen Brustuen til Ole Jensen for kr. 500,00. Samme dato pantebrev fra Ole til Olaf. Dette er notert avlest 15.8.1927.
Brovold, som var i Ole Jensen Brovolds eie.


Han oppføres i folketellingen i 1910 på/i Garder, Østre Toten. Han bodde hos datteren Amalie og hennes familie på gården Garder nedre vestre. Der arbeidet han ved jordbruket. Svigersønnen var foruten selveiende gårdbruker også brennevinskontrollør og herredskasserer.98

Ole Jensen Brovold døde den 23 juli 1915 på/i Østre Toten.10,2
Sist redigert2 september 2023 16:09:14

Kilder

  1. Kirkebok Østre Toten
  2. Notater fra før kilder registrert i system
  3. Inger A., KB
  4. Kirkebok
  5. Kirkebok
  6. Klokkerbok Løten, Begravelsen 1927
  7. Folketelling 1875
  8. Panteregister Toten
  9. Folketelling 1910 (Internett)
  10. Inger Anderssen